Åk 3 GU

Sidan uppdaterad 170929

Veckomeddelande v. 40-41, år 3

Det har varit trevligt att träffa er på utvecklingssamtalen. Nu siktar vi vidare mot våra nya mål. Tack till de föräldrar som hade möjlighet att hjälpa till på skolgården när föräldraföreningen hade fixarträff.

Matematik: Vi har arbetat med uppställning. Eleverna har räknat addition med växling samt subtraktion utan och med växling. Ett nytt moment för år tre var växling över nolla. Vi fortsätter nu att träna uppställning ett tag till. Eleverna kommer få läxa att träna uppställning även hemma v. 40 och 41. De får läxan på måndagen och den ska vara tillbaka senast på fredagen.

Svenska: Vi arbetar vidare med att slå upp ord i en ordlista. Vi jämförde vad som var lika och olika i klass 2 och 3. Det skrev vi i ett venndiagram.

I läseboken har vi läst dikter och arbetat med dikten ”Tänk om..” Eleverna skriver egna dikter som de sedan ska illustrera.

NO/SO: Vi arbetade vidare med venndiagram när vi jämförde jägarstenåldern och bondestenåldern. Vi har gjort lerkrukor och pratat om hur de gjorde lerkrukor på stenåldern. Nu har vi också lärt mer om bronsåldern.

Idrott: Vi har sista badet v.40 (6/10). Från måndag den 9/10 har vi idrott enligt schema, på måndagar och onsdagar. Vi är inomhus.

Övrigt:

Skolfotografering, endast gruppfoto, måndag den 9/10.

Klassens representanter till kostrådet är Alma Brännmark och Tim Drakfors.

Vi hälsar Anna Georgsson ny på fritids välkommen, hon kommer att vara resurs i vår klass vid några tillfällen i veckan.

Vi önskar att det är bestämt i förväg om barnen vill leka med varandra efter skolan. Det har varit ringande efter skolan där det blivit oklart för fritids om vilka som ska vara där och barnen har varit sena till fritids.

Hälsningar Madeleine och Marie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej!

Från och med nu vill vi på skolan att ni anmäler frånvaro i frånvarorapporteringsprogrammet Skola24, ni sjukanmäler på tel. 0515-86951 senast kl. 08.00. Sjukanmälan varje dag, det är en telefonsvarare. Hör av er om ni undrar något!

För er som inte var på föräldramötet finns några korta anteckningar på klassens hemsida, fråga gärna oss eller någon som var på mötet om något är otydligt.

Hälsningar Marie och Madeleine (Klistrat i kontaktboken fredag 170908)