Information till elever angående skolkort

Elever som har skolkort ska behålla dessa, eftersom de gäller ett tag till efter skolstarten i augusti. Elever som har växelvis boende och som fortfarande i behov av skolkort ska fylla i blanketten "Växelvis boende" och lämna in till expeditionen snarast. Dessa blanketter ska lämnas in varje nytt läsår senast den 15 maj för att vara säker på att få ett nytt skolkort direkt vid skolstarten.