Protokoll 150408

Föräldraföreningsmöte 15 04 08


Deltagare:
Daniel Carlgren klass 6, Johan Svensson år 9, Therese Hallberg F- klass, Katrin Borgenhard klass 3,6, & 9, Merete B Ruud klass 2, Thomas Hagström klass 1, Tomas Svensson klass 9, Linda
Bergström sekr, Petter Bergström ordf, Margareta Lindmark-Holm rektor.


1. Mötet öppnas.


2. Uppföljning uteblivna skolbussar.
Bussbolaget har ingen skyldighet att sätta in taxi istället om de ställer in bussresorna pga t.ex. halka. Margareta säger att vid de tillfällena får eleverna stanna kvar i skolan och ringa föräldrarna för ämtning om det gäller hemresan. Skolans personal stannar i skolan tills alla elever är hämtade. Margareta ska kolla upp om det går att ändra rutten för den aktuella bussturen, för det skulle lösa problemet.


3. Byta fotofirma?
Frågan har tagits upp i andra föräldraföreningar i kommunen nu när det är dags för ny upphandling. Inga klagomål från de representanter som deltar i mötet i Gudhem.


4. Vårleksaker.
Tomas Svensson fixar bandyklubbor och olika bollar från Intersport där vi har rabatt. Faktura skickas till kassör Maria Wahlström.


5. Förändringar kommunen.
Karl Oskar-skolan har haft ekonomiska problem men kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet precis som i dag. Ny skolchef börjar 20 april, Pernilla Bjerkesjö från Grästorp där hon nu arbetar om skol- kultur och fritidschef. Passagen ska flytta från Stenstorp och byta rektor men fortsätta som skola för nyanlända elever.


6. Hur funkar de med de nyanlända barnen?
För de nyanlända eleverna i Gudhems enhet finns det resurser som ska stötta både kunskapsmässigt och socialt, men inte tillräckligt i dagsläget. Margareta skulle önska mer studiehandledningstid och
mer tid för undervisning i svenska som andraspråk. I 4:an och 5:an krävs det mer arbete just nu pga kulturkrockar. På skolan finns det idag totalt 8 elever med utländsk härkomst. I Torbjörntorp finns det 9 elever och de kommer till Gudhems skola nästa läsår.

Rektorns punkt.
Margareta går i pension till sommaren. Nu annonseras efter ny rektor. Staffan Wiljegård ska sluta till sommaren för att börja på gymnasiet. Efterträdare söks till hans tjänst. Nästa läsår blir det två tycken 4:or. Femman flyttas därför ner till högstadiet, längst ner i sexans korridor. Ev kommer en vägg att avskilja korridoren så femmorna får en egen del. Övriga klasser kommer vara en klass i varje årskurs. Förstalärarnas uppdrag nästa år kommer att vara att utveckla ett läsprojekt för att ett behov av att öka elevernas läsförståelse har märkts. En specialpedagog för de yngre åren är rekryterad inför hösten, Anna Öhman. Gudhems klostermuseumförening har bjudit i 4:an & 5:an till klostret för studiebesök där de ska bli bjudna på mat och information om tiden klostret var verksamt. Skolavslutningen kommer att bli på torsdag eftermiddag, 11/6, mer info följer.


8. Övriga frågor.
Skadegörelse? Inget nytt att rapportera enligt Margareta. Frågan om ökad belysning är en fråga för Park- och gata och inte för skolan. Sittplatser till skolgården? Inget nytt sen sist.


9. Nästa möte. 6 maj kl 18.30. Sista mötet för denna terminen.