Hur vi arbetar på avdelningen

Vi utifrån ett tema där vi arbetar med temat genom
  • Sång & musik
  • Skapande aktiviteter
  • Språk
  • Drama
  • Rörelse
  • Naturen
  • Rim & ramsor
  • Matematik

Vi vill stimulera fantasin, leken och stärka självkänslan. Vi tränar socialt samspel och ökar barnens empatiska förmåga.