Förskolan Trollet

Information till vårdnadshavare för barn och elever på Trollets förskola samt Dotorpsskolan

Tidigt på söndagsmorgonen brann det i hörnet på modulerna på Dotorpsskolan. Branden är av mindre omfattning på utsidan av fastigheten. Rök har spridit sig in i huset. Sanering av förskola och skola kommer att ske under söndagen och måndagen. Verksamheten beräknas kunna bedrivas som vanligt på tisdag.

Klassrummen och förskoleavdelningarna är inte förstörda. Era barn är välkomna som vanligt på tisdag.

För uppdaterad information kan ni gå till kommunens startsida på webben. www.falkoping.se
länk till annan webbplats

Skolchef Karina Bronell, Verksamhetschefer Yvonne Hagle och Ann Johansson

Trollets förskola är för tillfället inhyrda i fräscha moduler vid Dotorpsområdet, ett stenkast från Fåraberget, i väntan på att vår nya förskola ska byggas.

Förskolan består av tre avdelningar: Småtrollen, Skogstrollen och Bergatrollen.

Vi strävar efter att varje barn ska känna lust och trygghet. Därför erbjuder vi en trygg och lärorik miljö som är anpassad utefter barnens intressen och behov där de ges möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi anser att leken är grunden till allt lärande, och barnets sätt att utvecklas. Därför vill vi ge barnet möjlighet att påverka sin dag genom olika val av aktiviteter. 

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken från Reggio Emilia, Italien. Man kan kortfattat säga att det är ett tillåtande förhållningssätt där vi pedagoger tror på det kompetenta barnet. Vårt mål är att skapa förutsättningar för barnen att utveckla många olika uttryckssätt. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt där vi lyssnar in och observerar barnen. Utefter barnens tankar och funderingar ges möjligheter att driva arbetet framåt.

Alla barn är lika-olika-unika!