Förskolan Sörgården

Sörgården är en språkförskola med fyra avdelningar, Katthult och Snickerboa är för yngre barn i åldern 1-4 år. På avdelningarna Villekulla och Hoppetossa är barnen 3-6 år.

På vår förskola möts barn från många olika kulturer. Vi lyfter fram barnens olika traditioner och kulturer för att ge dem en positiv självbild. Pedagogerna är delvis tvåspråkiga och har en bred kompetens när det gäller språkarbete. Vi ser barnen utifrån deras behov för att kunna ge dem förutsättningar att lyckas.

Språkutveckling är något av det viktigaste som sker i ett barns liv och med hjälp av språket lär sig barnet att förstå sig själv och omvärlden, Pedagogerna  utnyttjar därför hela dagens språkutrymme vilket betyder att de  tillsammans med barnen fyller dagen med språk!

Samtliga kommunala förskolor i Falköping använder sig av Pluttra och Webbo. På Pluttra kan du som förälder följa verksamheten på ditt barns avdelning. Läs mer under rubrik "Vår förskola".

Webbolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ändrar du schema och meddelar även annan information som kommunen/förskolan behöver veta.