Förskolan Skytten

Förskolan Skytten ligger i ett attraktivt villaområde som har en stor utegård, ängsmark och pulkabacke utanför grinden samt bra promenadslingor i närområdet. Lokalerna är väl anpassade för förskoleverksamhet och främjar barns lek och pedagogiska utveckling.

Här finns en småbarnsavdelning med barn mellan 1-3 år och en mellanavdelning med barn mellan 3-4 år samt en syskonavdelning med barn mellan 4-6 år. Förskolan har nu 70 barn inskrivna.

Förskolans profil är att aktivt arbeta med kommunikation och gemenskap.
      
Personalen fokuserar på att skapa en trygghet bland barn och vuxna genom att ha fasta rutiner och ett genusmedvetet arbetssätt. Pedagogerna arbetar mycket med barnens språkutveckling, skapande, sångsamlingar, rörelse, teman, musik och att skapa en miljömedvetenhet hos barnen. Utevistelse är en viktig del i verksamheten. Leken ges stort utrymme - det är ofta där barn lär sig livets spelregler.