Kontakt skolskjuts

Skolskjutsansvarig

Sonja Neuman Hall
0515-88 53 51
sonja.neumanhall@falkoping.se

Besöksadress
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9

Postadress
521 81 Falköping