Om eleven slutar med modersmåls-undervisning

Om eleven inte ska fortsätta med modersmålsundervisningen måste en skriftlig avanmälan göras till skolan där eleven går.