Skolfotografering

För att föräldrarna ska få tillgång till sina barns foton och kunna beställa kataloger under hösten, behöver de få inloggningsuppgifter till skolfotoföretagets hemsida och detta får de via mail eller sms. Därför ombeds de lägga in mail- och/eller mobiltelefonuppgifter på följande länk: www.jarocka.se/falkoping. Genom detta kommer de också få möjlighet att se bilderna på nätet innan de beställer. Uppgifterna ska helst vara inlagda innan fotograferingen som sker i början av terminen, för sen tar det bara ett par dagar innan de kan se bilderna. Inga foton kommer skickas hem utan beställning på hemsidan.Om det finns någon som inte har tillgång till internet kommer det finnas en individuell lösning för dem.