Utsikten

Fristående förskola

Förskolan Utsikten drivs av Missionskyrkan i Falköping och är belägen på Mössebergssluttningen med en vacker utsikt över staden och har skog- och parkmiljö runt knuten.

Vår verksamhet bygger på att ge barnen en positiv känsla för och kunskap om naturen och vår kristna värdegrund.

Barn leker, upptäcker och upplever med hela kroppen och med alla sinnen. Genom utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande får barnen möjlighet att praktiskt uppleva vilket stimulerar nyfikenheten, självkänslan och ger förståelse och kunskap. Barn leker bra där det finns växtlighet och naturmaterial och vistas man i naturen lär man sig värna om miljön.

Under sommarhalvåret lagar vi vår lunch utomhus över öppen eld en dag i veckan.

Vi tillämpar kommunens maxtaxa.

Välkommen med förfrågningar och anmälan om barnomsorg.