Glädjen

Glädjens förskola och fritidshem

Fristående förskola

Vi är en fristående förskola och fritidshem med verksamhet i Borgunda.

Vi bygger vår verksamhet på glädje, trygghet och ett livslångt lärande.
Vår profilering har sin bas i natur, teknik, hälsa, matematik och språk.
All pedagogik utgår ifrån läroplanen för förskolan.

Hos oss finns en god pedagogisk grund, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas både som individer och i samspel med andra och uppmuntra och tillgodose deras intressen och kreativitet.

Hos oss ska alla barn känna glädje och lust i att upptäcka sin omvärld!

Vi kräver inga föräldrainsatser.

Vi ligger bra geografiskt till om du bor i Falköping och jobbar i Skövde. Då är det enkelt att lämna/hämta barnen på väg till/från arbetet.