Riktlinjer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

  • förskol
  • friliggande fritidshem
  • pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Tillämpas från och med 2016-05-01

Riktlinjerna är antagna av Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-05