Äventyrets förskolor

Äventyret Centrum

Förskolorna Äventyret

  • Äventyret Centrum
  • Äventyret Mösseberg

Vi har egen kö och tillämpar kommunens maxtaxa.

Låt ditt barn följa med på ett äventyr hos oss!

På våra förskolor ska barn och föräldrar känna sig välkomna, trygga och uppmärksammade. Barnens intressen, kreativitet och nyfikenhet uppmuntras och tillgodoses. Barnen ska känna en glädje och lust att lära och utvecklas. Låt ditt barn följa med på ett äventyr hos oss!

I Läroplanen 98/10 står det att vi i förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor. Vi ska ge barnen en förståelse för deras egen delaktighet i naturens kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle samspelar med varandra.

Vidare går att läsa i Läroplanen 98/10 att vi i förskolan ska sträva efter att barnen får en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 

Förskolan Äventyret, Centrum

Förskolan Äventyret ligger på Parkgatan i direkt närhet till Plantis. Den har en stor och öppen gård, där det finns gott om plats för barnen att utforska och upptäcka.

Förskolan består av fyra grupper; Tryggheten, Viljan, Lyckan och Glädjen. Det finns ca 75 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna.

Vi profilerar oss mot natur och IKT, eftersom vi ser vår natur som en god lärandemiljö där läroplanens samtliga mål vävs in på ett naturligt sätt och IKT som ett utmärkt verktyg i verksamheten.

Vi främjar barns utveckling och lärande och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Viktigt för oss är att barn och föräldrar känner sig trygga, uppmärksammade och blir trevligt bemötta. För oss är ett gott samarbete mellan förskola och hem betydelsefullt.


Förskolan Äventyret, Mösseberg

Äventyret Mösseberg ligger vackert beläget vid Mössebergssluttningen där en stor del av vår verksamhet bedrivs.

Förskolan består av tre grupper; Solstrålen, Regndroppen och Snöflingan. Det finns ca 50 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna.

Våra profiler är natur och hälsa då vi ser natur som en god lärandemiljö där läroplanens samtliga mål vävs in på ett naturligt sätt och hälsa som ett viktigt och aktuellt ämne som går hand i hand med vistelsen i naturen.

Vi främjar barns utveckling och lärande och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Viktigt för oss är att barn och föräldrar känner sig trygga, uppmärksammade och blir trevligt bemötta. För oss är ett gott samarbete mellan förskola och hem betydelsefullt.