Kontakt Familjecentralen

Familjecentralen
Primärvården och Falköpings kommun i samverkan

Besöksadress

Närhälsan Oden
S:t Olofsgatan 8, 3:e våning
521 81 Falköping

0515-88 54 18

familjecentralen@falkoping.se

Förskollärare
Helena Blom
helena.blom@edu.falkoping.se
     
Samordnare
Monica Sörman
monica.sorman@falkoping.se

Föräldrastöd
Familjepedagog
Monica Sörman
0515-88 53 91                                                                                           l

Socialkontoret
0515-88 53 20

Primärvården
0515-87 000

Fastställande av faderskap
Tidsbokning
0515-88 53 20