Vårdnadsbidrag

Det kommunala vårdnadsbidraget är avskaffat från den 31 januari 2016

Riksdagen beslutade den 18 november 2015 att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Det innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag slutar att gälla den 1 februari 2016. 

Beslut om vårdnadsbidrag som togs före den 31 januari 2016 och som började betalas ut före den 31 januari, löper beslutstiden ut.

Nya beslut om vårdnadsbidrag kan inte fattas för en bidragsperiod som inleds 1 februari 2016 eller därefter.