Vanliga frågor och svar - kontroll barnomsorgsavgift

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut successivt under våren.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.  

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Falköpings kommun.  

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden i Falköping har beslutat att denna kontroll ska genomföras från och med år 2013, en gång om året. Protokoll BUN 2012-11-06PDF.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?

Du skickar e-post till avgiftskontroll@falkoping.se så kontaktar vi dig
eller ring 0515-88 56 00.

Vart ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. Skicka ditt önskemål till e-post: avgiftskontroll@falkoping.se eller ring 0515-88 56 00 så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

Fakturan kan inte stämma - vart ska jag vända mig?

Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen.
Du skickar e-post till: avgiftskontroll@falkoping.se eller
skickar ett brev till Barnomsorgskontoret, 521 81 Falköping.
Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolan/ fritidshemmet. Vi har även informerat via kommunens webbplats.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas senast 31 mars.

Vi har gått isär, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2015 så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomst