Möjlighet till förtur - förskola

Förtur till plats har

• Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 7 § Skollag 2010:800.

• Barn i behov av förskola på grund av särskilda skäl enligt 8 kap 5 § Skollag 2010:800.

• Barn med rätt till allmän förskola.