Betalning   

Avgiften för placering av ditt/dina barn debiteras innevarande månad och avser en kalendermånad.

Avgiften betalas 12 månader per år - Avgiften ändras inte vid semester, sjukdom mindre än 14 dagar eller annan frånvaro.

Utebliven betalning av avgift medför att ni mister er plats.