Förskola och barnomsorg

I Falköping har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i vår förskola och vår skolbarnomsorg. Här betonar vi kunskap, trygghet, omsorg och arbetsro samt valfrihet. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver.

I Falköping finns 30 förskolor. 16 av dem är i tätorten och 14 finns på landsbygden. Av dessa är 10 fristående förskolor och de är fördelade på 7 i tätorten och 3 på landsbygden. Fristående Lantis i Dala erbjuder pedagogisk omsorg.

E-tjänst - förskola och fritidshem

Du kan själv placera barnet i kö för omsorg i förskola/fritidshem och se vad det kostar. Här finns en presentation av kommunens alla förskolor och fritidshem, även de som drivs i enskild regi.
www.falkoping.se/e-servicelänk till annan webbplats

Bugg i e-tjänsten

Det finns en bugg med inloggningen på Apple-enheter (iPhone och iPad). Det går att komma runt problemet genom att göra följande:

  • Logga in, fliken i webbläsaren (Safari) börjar flimra.
  • Öppna en ny tom flik (om det inte redan finns ytterligare en öppen)
  • Stäng den flimrande fliken
  • Öppna en ny flik, surfa till www.falkoping.se/webbolänk till annan webbplats
  • Nu ska du komma in som vanligt!

    Kontakta Barnomsorgskontoret om det inte fungerar.