Studie- och yrkesvägledare Floby skola


Anders Johansson
anders.a.johansson@falkoping.se
0515-88 62 98
0730-54 0591

 

Studie- och yrkesvägledningen erbjuder:

  • vägledning i grupp vid några tillfällen i år 8
  • enskilda vägledningssamtal för elever i år 9
  • informationskväll inför gymnasievalet till elever och föräldrar
  • att tillsammans med lärare och övrig personal ge eleverna stöd i studieplanering och val