4. F-6 Odensberg

Kontaktuppgifter till lärarna på Odensbergsskolan år F-6


Telefonnummer till arbetsrummet: 0515- 88 66 61Gun Stridh

Lärare förskoleklass

  gun.stridh@edu.falkoping.se

Veronica Bengtsson

Lärare förskoleklass


 

veronica.bengtsson@falkoping.se

Kristina Eldelid

Klasslärare
1c


kristina.eldelid@edu.falkoping.se

Anna Dahlgren Johansson

Klasslärare
2c


anna.dahlgrenjohansson@falkoping.se

Inga-lill
Sand

Oskar Haller

elevassistent

 


ingalill.sand@edu.falkoping.se

oskar.haller@falkoping.se

Maria Göransson

Lärare engelska/sva


maria.goransson@edu.falkoping.se

Theres
Fredén

Klasslärare 3c


theres.freden@falkoping.se

Elin Gustafsson

Klasslärare 4c, 5c

Lärare matematik/NO

elin.gustafsson@edu.falkoping.se

Elin Odh

 Klasslärare 4c,5c


elin.odh@falkoping.se

Martin Elmersson

Klasslärare 6c

Lärare idrott/matematik/NO

martin.elmersson@edu.falkoping.se

Elin Englin

 Klasslärare 6c


elin.englin@falkoping.se

Marie Hedfjärd

 Speciallärare

 

marie.hedfjard@edu.falkoping.se

Mårten Westin

 Lärare musik

 


marten.westin@falkoping.se

David Enoksson

Lärare trä- o metallslöjd


david.enocksson@edu.falkoping.se

Inger
Front

  Lärare textilslöjd

 

inger.fronth@edu.falkoping.se

Ismail Hassan

Studiehandledare och Modersmålslärare i somaliska 


ismail.hassan@falkoping.se