4. F-6 Odensberg

Kontaktuppgifter till lärarna på Odensbergsskolan år F-6


Telefonnummer till arbetsrummet: 0515- 88 66 61


Anna Dahlgren Johansson

Klasslärare
1c

Förskollärare

anna.dahlgren.johansson@edu.falkoping.se

Gun Stridh

och

Veronica Bengtsson

Lärare förskoleklass

Förskollärare

 

gun.stridh@edu.falkoping.se

 

 veronica.bengtsson@falkoping.se

Theres
Fredén

Klasslärare 2c

Lärare svenska/matematik/NO

theres.freden@falkoping.se

Kristina Eldelid

Klasslärare
3c

Lärare svenska/SO

kristina.eldelid@edu.falkoping.se

Inga-lill
Sand

Resurslärare
3c

Elevassistent

ingalill.sand@edu.falkoping.se

Maria Göransson

Klasslärare
6c

Lärare svenska/SO/engelska

maria.goransson@edu.falkoping.se

Ida-Maria Pettersson

Klasslärare 4c,5c

Lärare svenska/SO/

ida-maria.pettersson@falkoping.se

Elin Gustafsson

Klasslärare 4c, 6c

Lärare matematik/NO

elin.gustafsson@edu.falkoping.se

Agnetha Hjälm

 

Lärare svenska/engelska

agnetha.hjalm@edu.falkoping.se

Martin Elmersson

Klasslärare 5c

Lärare idrott/matematik/NO

martin.elmersson@edu.falkoping.se

Marie Hedfjärd

 

Lärare special

marie.hedfjard@edu.falkoping.se

Emil Johansson

 

Lärare musik

emil.johansson@falkoping.se

David Enoksson

 

Lärare trä- o metallslöjd

david.enocksson@edu.falkoping.se

Oskar Haller


elevassistent

oskar.haller@falkoping.se

Inger
Front

 

Lärare textilslöjd

inger.fronth@edu.falkoping.se

Ismail Hassan

 

Studiehandledare och Modersmålslärare i somaliska

ismail.hassan@falkoping.se