Kommande resa 2015

Just nu arbetar vi för att åka till Kenya under höstlovet.
    
18 st elever är utvalda
6 från Centralskolan
6 från Flobyskolan
6 från Kyrkerörsskolan
    
Dessa 18 elever arbetar nu för fullt med att försöka få sponsorer till resan. Som motprestation kommer eleverna att ge feedback genom att berätta om sina upplevelser och erfarenheter från denna fantastiska resa. Sponsorerna får också sin egen plats på vår hemsida. Sponsordelen står för ungefär hälften av resekostnaden medan den andra hälften söks via stipendier.

Föräldrarna till de elever som ska åka till Kenya finns med i alla förberedelser, såväl arbetet med sponsorer som med det praktiska i övrigt.

Vi lärare som arbetar och leder detta projekt känner en stor glädje och värme inför det engagemang som både elever och föräldrar visar!

Här är de elever som ska åka på resan 2015

Klicka på bilden för att få en presentation av eleverna