Målbeskrivning

Våra långsiktiga mål är

 

  • Att regelbundet, vart 3:e år, kunna återvända till Kenya med en ny grupp elever och lärare
  • Att projektet ska vara långsiktigt
  • Att Kenyaprojektet blir en naturlig del i våra respektive skolors vardagliga arbete
  • Att projektet skall vara ett givande samarbete mellan våra skolor där utbyte av idéer, material och erfarenheter är en naturlig del i undervisningen
  • Att genom insamlingar och aktiviteter ge elever från Zimlat Primary School ekonomiska möjligheter att genomföra studier vid Secondary School
  • Att hjälpa skolan i Zimlat med skolmaterial i den omfattning vi kan
  • Att våra elever och kollegor, tillsammans med oss, blir Zimlats ambassadörer i Falköping med omnejd
  • Att våra Falköpingsskolor löpande varje år har en Kenyadag där insamling och aktiviteter kommer att ske till förmån för barnen i Zimlat och där deras verklighet och framtidsmöjligheter får stå i centrum