Arbetsplan TT

Kort om Tre Teman

TT:n innehåller delar som eleven inte får i den individuella teoretiska undervisningen.

Verksamheten syftar till att eleven ska bli effektivare i den teoretiska undervisningen.

Eleven får nya upplevelser och utvecklas inom nya områden.

Arbetsplan Tre Teman

Variation

Bidrar till att eleven blir effektivare i den teoretiska undervisningen

Ger eleven en mer positiv bild av skolan och bidrar till att skoldagen blir mer varierad.

Arbete i grupp            

Tränar eleven att samarbeta i grupp

Nya upplevelser    

Gör eleven rikare på upplevelser, då hon/han i rätt miljö och på rätt nivå får prova på nya aktiviteter. Kan utveckla ett fritidsintresse hos eleven.

Uttrycka sig                    

Ger eleven möjlighet att uttrycka sig estetiskt. Ger eleven möjlighet att utveckla sin kreativitet. Ökar elevens självtillit genom att skapa något,

Skapa kontakter

Bidrar till att eleven kan skapa sig personliga kontakter som hon/han kan få användning av på fritiden.

Aktiviteter

Verksamheten bygger på tre teman: Prova på, skapande och IT.

Tanken med upplägget är att det ska passa alla elever som går på Studiegården

Eleverna ska få prova på många olika aktiviteter, för att eventuellt fastna för någon och själv gå vidare och utveckla denna.

Exempel på aktiviteter:

Prova på                     Skapande                   IT

 

Tennis                           film                               Digitala presentationer i form av:

Klättring                        foto                               text

Sällskapsspel                lera                               bild

Fiske                             måla                              musik

Gym                              bygga                            film

Vinteraktiviteter                                                  

Prova på 

Aktiviteter som ligger nära verkligheten utanför skolan, där eleven har möjlighet att prova på rätt nivå och i rätt miljö, för att skapa sig ett fritidsintresse.

Skapande                                    

Aktiviteter där eleven skapar.

IT       

Ge eleven fördjupade kunskaper inom IT som ligger utanför den traditionella undervisningen.