Särskilda undervisningsgrupper

Elever från kommunens samtliga grundskolor har möjlighet att, efter särskild utredning, få sin skolgång förlagd till någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper.
   
Lilla Fredriksberg, vänder sig i huvudsak till elever i år 1-6 och Studiegården riktar sig till elever i främst år 7-9.
   
De särskilda undervisningsgrupperna arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Arbetet sker i liten grupp och personaltätheten är stor. Eleverna har hela sin skoldag förlagd till den särskilda undervisningsgruppen. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men mycket tid läggs också på andra aktiviteter, t ex temaarbete, studiebesök och praktik.
   
Som regel deltar också eleverna någon/några lektioner i verksamheten på sin ordinarie skola. Strävan är att eleverna skall kunna återgå dit efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.

Särskilda undervisningsgrupper

Lilla Fredriksberg
Slötagatan 4
521 44 Falköping
0515-88 54 36
Fax 0515-174 36

 
Studiegården
Ardennergatan 9
521 34 Falköping
0515-88 54 31
Fax 0515-809 98