Personal på Lilla Fredriksberg

Från vänster: Annika Fredén, Niklas Söderhielm, Gunnar Larsson, Jörgen Krantz och P-O Lindgren.