Kontakt Specialpedagogiskt Centrum

spc@falkoping.se

0515-88 54 60

Botvidsgatan 43
521 81 Falköping

Verksamhetschef SPC
Margareta Högberg
margareta.hogberg@falkoping.se
0515-88 54 61  

Verksamhetsledare
Ulrica Holm Walander
ulrica.holm.walander@falkoping.se
0515-88 54 62 

Verksamhetsledare Centrum för flerspråkighet
Elin Wikström
0515-88 64 01       
elin.wikstrom@falkoping.se        


Skoladministratör

Monica Gregner
0515-88 54 60
  
Skolpsykologer
Dieter Grams
0515-88 53 09

Malin Finn
0515-88 54 66

Lovisa Lidevei Källberg
0515-88 53 02  
  
Specialpedagoger  
Eva Augustsson
0515-88 54 63

Ann-Sofie Torbjörn
0515-88 54 56
  
Skollogopeder  
Josefina Fränberg
0515-88 54 12

Skolteam

Charlotte Lundin, socionom
Daniel Escanellas Mann, lärare
0515-88 54 02