Provschema år 7


Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

34

 

 

 

 

 

35

 

 


 

 

36

 

 

 7B eng

377A SO

7B Prov NO


7C prov NO

 

38

7D Prov NO7A en.

7A prov No

39


Friluftsdag


Kompetensuv.


40

7C Musik: instrumentkunskap 


 7D Musik: instrumentkunskap

7B Musik: instrumentkunskap


41


7A Musik: instrumentkunskap

7C So Lag och rätt

7A Ma del1

7B SO Lag och rätt.


7B Ma del 2

7D MA prov del 1

7C Ma del 1

7A Ma del 2

7D MA prov del 2

7B Ma del 1

7C Ma del 2

7D eng bokdiskussion

427D Eng läsförståelse test

7D Fysik


7C NO Prov

7B NO Prov

7AB Spanska prov

7A SO Prov

43

 7B: Bild: Färglära

 

7A prov en.

7C NO Prov

7B NO Prov

7A Prov No

44

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

45


 

46
Prov Franska.7:or


47


48


Kompetensutv.


Friluftsdag

7D Engelska hörförståelse

49


7D Ma prov del 1

7D MA prov del 250


51
Avslutning