Provschema år 7


Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

34

 

 

 

 

 

35

 

 


 

 

36

 

 

 7B eng

377A SO

7B Prov NO


7C prov NO

 

38

7D Prov NO7A en.

7A prov No

39


Friluftsdag


Kompetensuv.


40

7C Musik: instrumentkunskap 


 7D Musik: instrumentkunskap

7B Musik: instrumentkunskap


41


7A Musik: instrumentkunskap

7C So Lag och rätt

7A Ma del1

7B SO Lag och rätt.


7B Ma del 2

7D MA prov del 1

7C Ma del 1

7A Ma del 2

7D MA prov del 2

7B Ma del 1

7C Ma del 2

7D eng bokdiskussion

427D Eng läsförståelse test

7D Fysik


7C NO Prov

7B NO Prov

7AB Spanska prov

7A SO Prov

43

 7B: Bild: Färglära

 


 

7A Prov No- fysik- del1- Densitet,kraft tryck

44

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

45


7D prov NO

7A en. prov

7C NO Prov

7B NO Prov


 

46
Prov Franska.7:or


7A-prov NO-fysik del2- värme och väder

47
7B NO Prov Laborationssäkerhet

7C NO Prov Laborationssäkerhet

48


Kompetensutv.


Friluftsdag


7D Engelska hörförståelse

7A SO-prov Geografi

49

7C prov i matte- geometri del 1

7D Ma prov del 1


7D MA prov del 2

7A prov i matte- geometri del1

7C prov i matte-geometri del 2

7B NO Prov Laboration

7C NO Prov Laboration

7B ma-prov del 2

No prov 7D

7C NO Prov Teori


7A-prov i matte, geometri -del2

7B ma-prov del1


50

7B NO Prov Teori

kultursdagNo-prov kemi 7A

51
Avslutning