Provschema år 6

Här lägger lärarna in aktuella provtillfällen och inlämningsdatum för större arbeten.

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2

     

3

  


  6B: Prov ekonomi

4

 6B Idrott
6C Idrott

6C MA prov i statistik del 1

6A Idrott

6D Idrott

6C MA prov i statistik del 2

6A NO Kemiläxförhör

6A Ma prov del 1

5

6A Ma prov del 26B: ENG

6A SO-prov politik

Vinter

friluftsdag


6
6B: MA

6B: MA

6A Eng.

6B NO prov

7

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

8

 

6D NO prov


NO-prov, 6c, Sumaira


9


10

LOV

11
 


12


13

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

14

LOV15
16
17
 


18

LOV

LOV
19
LOV

LOV

20


21


22


23

  

LOV

  

24

   

Avslutning