Elevens val


Fråga 1
Vilken klass går du i? *
Multiple selectionFråga 2
Vad vill du göra på elevens val? *
Multiple selection

Fråga 3
Om du inte får ditt första val, vad vill du då göra på elevens val? *
Multiple selection

Fråga 4
Om du inte får ditt första val eller andra val, vad vill du göra då? *
Multiple selection