Slöjd på Centralskolan

Utveckla din kreativitet och skaparförmåga!

I slöjden har du möjlighet att utifrån en egen idé, skapa unika slöjdföremål. Du har möjlighet att lära dig olika slöjdtekniker och tillfälle att träna din kreativitet och skaparförmåga.

I slöjden arbetar vi med slöjdprocessen.

  • IdéDu har en idé!
  • PlaneringDu gör en skiss, bestämmer färg och form. Du bestämmer material och metod.
  • GenomförandeDu arbetar med ditt slöjdföremål.
  • Utvärdering/ReflektionArbetet är klart! Hur blev det? Vad har du lärt dig? Kunde du gjort på något annat sätt?