Slöjd på Centralskolan

Utveckla din kreativitet och skaparförmåga!

I slöjden har du möjlighet att utifrån en egen idé, skapa unika slöjdföremål. Du har möjlighet att lära dig olika slöjdtekniker och tillfälle att träna din kreativitet och skaparförmåga.

I slöjden arbetar vi med slöjdprocessen.

 • Idé

  Du har en idé!

 • Planering


  Du gör en skiss, bestämmer färg och form. Du bestämmer material och metod.


 • Genomförande


  Du arbetar med ditt slöjdföremål.

 • Utvärdering/Reflektion


  Arbetet är klart! Hur blev det? Vad har du lärt dig? Kunde du gjort på något annat sätt?