7a Mentorer:

therese.jackson@falkoping.se            0736-515670            

faigheh.hajimohammadi@falkoping.se     0769-488092 

sjukanmälan: 0515- 86 951

 Läxtid: måndagar och onsdagar 15.40- 16.20 sal 218 och 221

Ta med material och stanna kvar i 40 minuter för att få hjälp med läxorna.

Modersmålundervisning: Arabiska, måndagar 8.10- 8.40 sal 125 byggnad 2

läxtid 15.40-

v. 15


  

Måndag

Gör begrepptest och kapiteltest i

Prio 7- s 158-159

läxtid 15.40-16.20

 

Tisdag

 Onsdag


 Ma- prov bråk, procent del 1

läxtd 15.40-16.20

 

 

Torsdag

 


 

Fredag

 Ma- prov bråk, procent del 2

  Elevens Val!

v.11
Måndag


läxtid 15.40-16.20


Tisdag

Id: skolanOnsdag

 En: Digilär - "Our most common dreams - what do they mean?"

läxtid 15.40-16.20


Torsdag

Id. freja

Sp: gloshäfte v11


Fredag

Ma läxa- övnings blad 4.7

röda gruppen- värdera lösningar 1 och 2 på sidan 156 i Prio 7

Prov SO: Franska revolutionen

SLutar 13.30

V.12

   

Mån

 


 läxtid 15.40-16.20

Tisdag

id: SkolaOnsdag

Skriftligt prov i Teknik

OBS- helklass på sal 329- kl 13.15

En: ingen läxa

 läxtid 15.40-16.20

Torsdag

Spanska: gloshäfte v12

Tävling med bilar flyttas till fredag

NO är inställd, vi går tillsammans till stadsteater och deltar i konsert (12-13.30)


Id: OBS: Bad


Fredag

MA läxa- övningsbl och ad 4.8 och 4.9

Röda gruppen kan göra 2 uppgifter i problemlösning i Prio 7- sidan 157

Tävling med bilar

Sv: Kensukes rike ska vara utläst och frågorna till boken ska lämans in.

Elevens val!

v. 14

   

Måndag

Lediga (annandag påsk)


 

Tisdag

 Id: skolan Onsdag

Ma Läxa- 4.10 A och 4.10 B

Röda gruppen kan göra uppgift 3 och 4 lös problem sidan 157 i Prio boken


läxtid 15.40-16.20

Torsdag

Sp: gloshäfte v14

Id. freja

 


Fredag


 

 

 

Plugg tips:

*På www.matteboken.se kan man hitta en del övningar, information och videor som kan hjälpa till när man pluggar matematik.

*På www.elevspel.se kan man hitta olika övningar inom flera ämnen, som t.ex. matematik, svenska och engelska.

*Ta gärna hjälp av www.inläsningstjanst.se för att lyssna på texter i läroböckerna.

*Träna läsförståelse på engelska: https://www.readtheory.org/ Lösenord: centralskolan2016

 

Läxschema

Tis


Ons

Eng,

Tor

SO, Sp

Fre

NO, Ma

 

Text