6d

Kontakt:
Nezik Osman Said: nezik.osman@falkoping.se
Simon Andersson: simon.andersson@edu.falkoping.se

Sjukanmälan: 0515-86951

 


 

Vad är på gång?

 

v.45


Måndag


Tisdag


Onsdag

Nationella prov: ENGELSKA!

Torsdag

Nationella prov: ENGELSKA!

Fredag
v.42

 

Måndag

 Läxläs: 15.40-16.20, sal 218, 221, by 2, våning 2

Tisdag

Sv: "3X30-läsning". Du ska alltså läsa 3 gånger i veckan, minst 30 minuter per gång. Valfri bok. För mer information- se lappen som du har tagit med dig hem.

Onsdag

Läxläs: 15.40-16.20, sal 218, 221, by 2, våning 2 Idrott gy-sal

Torsdag

Spanska: gloshäfte v42 Idrott freja

SO-Läxa - Läsa s 16-18 i sitt häfte + svara på frågor på s 12-13 i arbetshäftet.

Fredag

Matematik läxa - Göra 5 uppgifter i boken (där man är)

Elevens val: Sal 100/Bildsalen (Fortsätta att arbeta med framsida till mapp)v.43


Måndag

Läxläs: 15.40-16.20, sal 218, 221, by 2, våning 2

Tisdag

Sv: "3X30-läsning". Du ska alltså läsa 3 gånger i veckan, minst 30 minuter per gång. Valfri bok. För mer information- se lappen som du har tagit med dig hem.

Onsdag

Läxläs: 15.40-16.20, sal 218, 221, by 2, våning 2 Idrott gy-sal

Torsdag

Spanska: gloshäfte v43 Idrott Bad

Fredag

Elevens val: Sal 100/Bildsalen (Fortsätta att arbeta med framsida till mapp)v.44Höstlov/Läslov

Sv: "3X30-läsning". Du ska alltså läsa 3 gånger i veckan, minst 30 minuter per gång. Valfri bok. För mer information- se lappen som du har tagit med dig hem.

 

 

Information NP

Nationella prov, muntliga delar (HT-17):

Engelska: v. 45 onsdag, torsdag

Svenska: v. 46, tisdag, onsdag

Matematik: v. 47, torsdag, fredag

Eleverna gör proven i smågrupper, de går ifrån ordinarie undervisning och gör proven, sedan går de tillbaka till lektionen igen. Exakt när (vilken tid) varje elev ska göra proven sätts upp i korridoren.

I respektive ämne förbereder vi oss så att eleverna ska veta hur ett muntligt prov kommer att gå till.

 

Läxschema

Måndag:

Tisdag: svenska

Onsdag: engelska, matematik

Torsdag: språkval spanska (gloshäfte)

Fredag: matematik

OBS! Läxhjälp måndagar och onsdagar 15.40-16.20 (sal 218)