Kontakt 6A Central

Telefon arbetsrum:

0515-88 53 05

 

emma.lindstrom@falkoping.se

anders.wallman@falkoping.se


Sjukanmälan:

869 51 -  Fram till kl 8.30. Följ instruktionerna.