Kontakt förskoleklass Central

Personalrum:
0515- 88 54 69

Klassrum via växel:
88 50 00 be om anknytning 46 29

Fritids: 0515- 88 52 01


Ann-Katrin Adamsson

Gule Ahmed