Projekt: vårt fritids

Detta läsåret har vi som projekt att förbättra vår kvalitet genom att bli bättre på att synliggöra vårt fritidshem och verksamheten där. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i detta och på olika sätt visa upp vad de gör och är stolta över på sitt fritids. Detta gör de på olika sätt:
  • BILDSPEL- där barnen själva tar kort och lägger till berättarröster.
  • FILMER- med hjälp av I-paden så skapar barnen egna filmer och redigerar.

På den här sidan kommer vi att lägga ut barnens egna projekt allteftersom de blir klara.