Skapande

  • Vi fortsätter prova olika metoder och låter barnen få ge förslag till vad de kan testa
  • Vi planerar en ny vernissage. Denna gång ska barnen ska få inspiration av byggnader/konstverk/platser i Falköping. Det kan vara allt från barnens egna hus till amfiteatern.
  • Skapandet får ta olika uttrycksformer till exempel lera, fotografering och flerdimensionella byggen.
  • Vi följer byggnationen av höghuset vid Statoil.
  • Studiebesök på företag som arbetar med skapande. Exempel är stickbutik, "pysselbutik" och konstgalleri.