Idrott och hälsa

Vi satsar mycket på idrott och hälsa, både i gympasalen och ute på gården. Vi använder oss i stort sett dagligen av skolans gymnastikhall.
Våra mål är att:

  • Barnen ska få mer inflytande över idrotten. De ska själva få planera och genomföra lektioner med sina kamrater.
  • Den sociala gemenskapen är viktig för allas välmående så kompisrelationer och konflikthantering prioriteras.
  • ha olika gruppstärkande aktiviteter till exempel massage.