Om fritids

Vi börjar eftermiddagarna med att en fritidspersonal går in i varje klass och hämtar de barn som ska vara på fritids. Sedan klär alla fritidsbarn på sig och går ut.

14.00 är det mellanmål.

Efter mellanmålet får eleverna vara inne och då får de välja mellan att vara i aktivitetsrummet, biblioteket och i gymnastiksalen. Då finns det mycket att välja bland. Det bland annat pysslas, målas, byggs och dator spelas. I gympan spelas det bland annat boll och leks olika lekar.

De äldre barnen (årskurs 3-5) äter mellanmål ca 14.30. Därefter går de ut en stund. Efter mellanmålet får barnen vara inne och då får de välja mellan att vara i aktivitetsrummet, biblioteket och i gymnastiksalen. Då finns det mycket att välja bland. Det bland annat pysslas, målas, byggs och dator spelas. I gympan spelas det bland annat boll och det leks olika lekar.

Vid ca 16.30 är det fruktstund.