Val av skola

Grundskolan

Det vanligaste är att barnen går i en skola nära hemmet.

Eleverna och deras föräldrar har rätt att välja en annan skola. Om bytet medför behov av skolskjuts, får dock föräldrarna stå för denna kostnad.

Falköpings kommuns grundskolor

Gymnasieskolan

I Falköping finns en gymnasieskola - Ållebergsgymnasietlänk till annan webbplats.
Falköpings kommun har även ingått ett avtal som innebär att eleverna kan söka vilken utbildning de vill inom Utbildning Skaraborglänk till annan webbplats.