Antal elever vid Särskolan

Grundsärskola

2017-09-25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Kinnarp

   


  1   

1

Kyrkerör

     

4

1

6

6

17

Mösseberg

1


7

2

6

4

4

1

26

Vartoftaskolan


1
1

Totalt antal elever

1

1

7

2

6

9

5

7

7

45

 

_______________________________________________________________________________

Gymnasiesärskolan

 

Program / Årskurs

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Total

 

 Programmet för hälsa, vård och omsorg

 

 3

 

 3

 

 1

 

 2

 

 9

 

 Individuella programmet

 

 2

 

 1

 

 2

 

 2

 

 7

 

 Totalt


 5

 

 4

 

 3

 

 4

 

 16