Antal elever vid Ållebergsgymnasiet

Läsåret 2017/18

PROGRAM 

2017-09-11

Åk 1

Åk 2

Åk 3

TOTALT

Barn- och fritidsprogrammet

24

29

29

82

Bygg- och anläggningsprogrammet

16

16

16

48

Ekonomiprogrammet

41

39

40

120

El- och energiprogrammet

16

12

7

35

Estetiska programmet

8

10

7

25

Fordons- och transportprogrammet

14

10

9

33

Handels- och administrationsprogrammet

21

17

16

54

Industritekniska programmet

10

10

6

26

Naturvetenskapsprogrammet

31

25

29

85

Samhällsvetenskapsprogrammet

50

50

40

140

Teknikprogrammet

39

31

38

108

Vård- och omsorgsprogrammet

15

14

18

47

Summa nationella gymnasieprogram

285

263

255

803
 

IM Individuellt alternativ

27

19

 4+1

51

IM Preparandutbildning

15

12

1+1

29

IM Programinriktat individuellt val

1

3

 3

7

IM Språkintroduktion

30

53

 43

126

IM Yrkesintroduktion,

9

8

1

18

Summa introduktionsprogram

82
95
54

231


TOTALT ANTAL ELEVER

367

358

309

1 034

 

* IM= Introduktionsprogram