Antal elever vid Ållebergsgymnasiet

Läsåret 2017/18

PROGRAM

2018-01-19

Åk 1

Åk 2

Åk 3

TOTALT

Barn- och fritidsprogrammet

22

29

29

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

15

15

16

46

Ekonomiprogrammet

43

39

40

122

El- och energiprogrammet

14

12

7

33

Estetiska programmet

9

9

7

25

Fordons- och transportprogrammet

16

9

9

34

Handels- och administrationsprogrammet

19

15

16

50

Industritekniska programmet

12

10

6

28

Naturvetenskapsprogrammet

31

26

29

86

Samhällsvetenskapsprogrammet

49

50

40

139

Teknikprogrammet

38

31

37

106

Vård- och omsorgsprogrammet

15

15

17

47

Summa nationella gymnasieprogram

283

260

253

796

     


IM Individuellt alternativ

38

15

2+1

56

IM Preparandutbildning

14

6

1

21

IM Programinriktat individuellt val

5

2

4

11

IM Språkintroduktion

43

51

39

133

IM Yrkesintroduktion,

7

4

0

11

Summa introduktionsprogram

82

95

54

232

     

TOTALT ANTAL ELEVER

365

355

307

1 028

* IM= Introduktionsprogram