Grundskoleenkät 2015 åk 5 och 8 samt åk 2 gymnasiet

Hög svarsfrekvens på årets elevenkät

Årets enkätundersökning visar på positiv utveckling. Fler elever känner arbetsro i skolan och andelen har ökat från 79 procent till 86 procent.

Det finns säkert ett starkt samband mellan resultatet och det intensifierade arbete som bedrivs ute på många av våra grundskolor. Fler elever trivs med sina lärare och med själva skolarbetet.

Gymnasieenkäten genomförs för första gången 2015 och här finns inga tidiga resultat att jämföra med.

Diagram

Klicka på bilden för pdf-fil

Grunskoleenkät 2015

92 procent av eleverna i grundskolans åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet trivs i skolan som helhet

Svarsfrekvens

Grunskolenkät 2015

Grundskolan: 89%
Gymnasieskolan: 65%

Diagram över kommunresultatetResultat per skola