Grundskoleenkät 2014 - åk 5 och 8

De allra flesta trivs i skolan, med skolarbetet och andra elever och lärare!

Årets elevenkät visar att 95% av eleverna trivs med övriga elever och lärare. Något färre, 90% trivs med själva skolarbetet.

Av alla elever i årskurs 5 och 8  upplever 94% av de känner sig trygga och  79% känner arbetsro.

På frågorna som handlar om matematikundervisning är det tydligt att eleverna upplever att de lär sig mer och att tiden används till diskussion och "pratmatte" i högre utsträckning.

Mellan 85-92% av eleverna upplever att de vet vilka kunskapskrav som gäller, att de får den hjälp de behöver och att de känner att lärarna vill att de ska lyckas och anstränger sig för deras skull!

Årets elevenkät visar på positiva resultat. Den grupp som inte upplever skolan lika positivt måste skolan nu identifiera och försöka hjälpa med olika åtgärder.

Grunskoleenkät

Diagram över kommunresultatet

_______________________________________________________________________________

Resultat per skola