Förskoleenkät 2014

Många föräldrar nöjda med kommunens förskola!

Föräldraenkäten till föräldrar och vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor har besvarats av 747 familjer. Det är en högre svarsfrekvens än under föregående år!

Resultatet visar att 98 procent av vårdnadshavarna känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Något färre, 97 procent, upplever att de får ett gott eller mycket gott bemötande från förskolepersonalen och 98 procent att deras barn får det.

95 procent av vårdnadshavarna svarar att deras barn får den stimulans och utveckling de behöver på förskolan och 93 procent upplever att innehållet och utbytet under inskolnings- och utvecklingssamtal är gott eller mycket gott.

Utifrån ett helhetsperspektiv upplever 95 procent av vårdnadshavarna att kvaliteten på förskoleverksamheten är god eller mycket god.

Det framkommer i enkäten att vårdnadshavarna har olika upp-fattningar om förskolans förebyggande arbete för att främja barnens tandhälsa.

Diagrammen visar antal och procent

Resultat per förskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Boken.pdf 50.5 kB 2014-12-10 16.13
Broddetorp.pdf 50.1 kB 2014-12-10 16.12
Diagrammen 2014 Helhet Falköping.pdf 1.9 MB 2014-12-10 16.09
Floby.pdf 50.7 kB 2014-12-10 16.12
Fyren.pdf 50.5 kB 2014-12-10 16.12
Fölungen.pdf 50.1 kB 2014-12-10 16.13
Glädjen.pdf 48.6 kB 2014-12-10 16.13
Gottepåsen.pdf 50.2 kB 2014-12-10 16.13
Gudhem.pdf 50.9 kB 2014-12-10 16.12
Gunghästen.pdf 50.8 kB 2014-12-10 16.12
Junibacken.pdf 50.9 kB 2014-12-10 16.12
Kinnarp.pdf 51 kB 2014-12-10 16.12
Klinten.pdf 48.3 kB 2014-12-10 16.13
Knattehälsan.pdf 50 kB 2014-12-10 16.13
Kråketorp.pdf 50.5 kB 2014-12-10 16.12
Lantis.pdf 50.4 kB 2014-12-10 16.13
Molekylen.pdf 49.5 kB 2014-12-10 16.13
Mösseberg.pdf 50.8 kB 2014-12-10 16.12
Paletten.pdf 50.6 kB 2014-12-10 16.12
Skytten.pdf 50.5 kB 2014-12-10 16.12
Sörgården.pdf 50.9 kB 2014-12-10 16.12
Trollet.pdf 50.2 kB 2014-12-10 16.12
Urd.pdf 50.1 kB 2014-12-10 16.12
Utsikten.pdf 48.5 kB 2014-12-10 16.13
Vartofta.pdf 50.4 kB 2014-12-10 16.12
Vindängen.pdf 51.2 kB 2014-12-10 16.13
Växthuset.pdf 49.9 kB 2014-12-10 16.13
Yllestad.pdf 48 kB 2014-12-10 16.13
Åsarp.pdf 50.7 kB 2014-12-10 16.13
Åsle.pdf 50.6 kB 2014-12-10 16.13
Äventyret.pdf 50.5 kB 2014-12-10 16.13