Föräldrasamarbete

Vår viktigaste föräldrasamverkan är den dagliga kontakten vi har vid lämning och hämtning varje dag
Kom gärna till oss med frågor, funderingar och synpunkter!
Vi erbjuder även ett utvecklingssamtal för varje barn en gång per läsår och/eller vid behov.
Under läsåret har vi föräldramöte på förskolan och en trivselkväll.