Personal skola och fritidshem

Helena Hägg, F-1

Sofia Sandén, SVA

Ann-Charlotte Johansson, fritids och skola

Berit Johansson, kurator

Cecilia Wiberg Halvarsson, speciallärare

Najib Jimale, studiehandledare

Inga-Lena Kisch, kök

Pirkko Kuvaja, lokalvård