Yllestad fritidshem

Yllestad fritidshem ligger i Yllestad skolas lokaler, strax utanför Kättilstorp. Fritidshemmet har ett nära samarbete med Yllestad förskola och skola eftersom vi vistas i delvis samma lokaler och utemiljö.

Det är nu 27 barn inskrivna i åk F-5. 
Ann-Charlotte Johansson ansvarar för fritidsbarnen på eftermiddagarna med hjälp av Simon Rubenson.