Humlan

Vi är 20 barn på Humlan och här jobbar Ingegerd Andersson - barnskötare, Åsa Jansson - förskolelärare och Emma Berglund - barnskötare.

En dag på Humlan:

06.00 Öppnar vi

07.30 Frukost (tillsammans med fritids)

08.30 Vi delar gruppen på storhumlor och småhumlor. Då är det fri lek, samling, planerad aktivitet

eller temaarbete.

09:30 Samling och frukt

10:15 Vi går ut

11:30 Vi äter lunch

12:00 Vila. De små sover och de stora lyssnar på bok.

12:20 Fri lek

13:30 Vi går ut

14:30 Vi äter mellanmål

15:00 Vi går ut eller fri lek inne (tillsammans med fritids)

17:45 Förskolan stänger